Cookies politika


Tento dokument stanoví politiku správy dat typu “cookies” na webové stránce https://cz.astar.eu (“Stránka”). Stránka je spravována společností Astar spol. s r.o. se sídlem na adrese Świt 33, 43-382 Bielsko-Biała (“Provozovatel”).

  1. Termínem “cookies” rozumíme počítačová data uložená v koncových zařízeních návštěvníků hlavní stránky a podstránek Stránky (“Uživatelé”) za účelem usnadnění používání webových stránek. Soubory cookies mají textový charakter a obsahují podstatná data týkající se aktivity Uživatele na Stránce, zejména: adresu stránky, odkud pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.
  2. Stránka automaticky nevybírá žádné informace, s výjimkou informací obsažených v souborech “cookies”.
  3. Soubory “cookies” jsou určeny k usnadnění používání Stránky. Provozovatel tyto soubory využívá k: a) možnosti přihlášení a udržování relace Uživatele na každé další stránce Stránky; b) přizpůsobení obsahu webové stránky individuálním preferencím Uživatele; c) vytváření anonymních statistik s vyloučením možnosti identifikace uživatele.
  4. Provozovatel se zavazuje k zachování důvěrnosti dat uložených ve formě “cookies”, zejména k jejich neposkytování jiným subjektům a k provádění postupů v souladu s platným právem, včetně zákona o ochraně osobních údajů, zákona o poskytování elektronických služeb, atd.
  5. Uživateli Stránky náleží právo měnit nastavení používaného internetového prohlížeče tak, aby automatická obsluha souborů “cookies” byla výchozím způsobem blokována nebo vyžadovala samostatný souhlas Uživatele Stránky. Zároveň Provozovatel nenese odpovědnost za nastavení prohlížeče Uživatele.
  6. Uživatelé Stránky mohou kdykoli změnit nastavení týkající se souborů “cookies”. Podrobné informace o možnostech a způsobech manipulace se soubory “cookies” jsou k dispozici v nastavení softwaru (internetového prohlížeče) a přiložené dokumentaci.
  7. Provozovatel Stránky informuje, že změny nastavení v internetovém prohlížeči Uživatele mohou znemožnit správné fungování webových stránek, jak ve složce Stránky, tak ve správě jinými subjekty.
  8. Aktivita Uživatele na stránkách Stránky je považována za přijetí tohoto dokumentu a všech technických důsledků užívání těchto webových stránek s použitím vybraného software a jeho specifických nastavení týkajících se správy souborů “cookies”.
  9. Tento dokument nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění na webové stránce Stránky: https://cz.astar.eu/cookies-politika a platí do doby změny nebo smazání.

Tento web používá technické a funkční soubory cookie nebo internetové analytické soubory cookie s vaším souhlasem marketingové soubory cookie. Více se o tom můžete dočíst v Zásadách souborů cookie a Informační doložce. Vstupem na web s nimi souhlasíte podle nastavení vašeho prohlížeče. Můžete je kdykoli změnit, a pokud tak neučiníte, procházení webu tyto soubory využije.

Akceptovat