Terapie TECAR

Na rozdíl od tradiční diatermie spočívá TECAR Therapy v aplikaci energie do tkání přímým kontaktem elektrod s tělem pacienta. Způsob, jakým působí na lidské tělo, závisí na elektrické vodivosti tkání, která určuje hloubku pronikání energie radiofrekvenčního elektrického pole.

Produkty