INFORMAČNÍ KLÁUZULE

 1. Společnosti skupiny ASTAR se sídlem v Bielsko-Bialé (43-382) na adrese ul. Świt 33 jsou správci vašich osobních údajů.
 2. Byl jmenován inspektor ochrany osobních údajů.
 3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem poskytování služeb v souladu s uzavřenou smlouvou.
 4. Právními základy zpracování vašich údajů jsou:
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále jen obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR):
  • osoba, které se údaje týkají, dala souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;
  • zpracování je nezbytné pro provedení smlouvy, na které je stranou osoba, které se údaje týkají, nebo pro přijetí opatření na žádost této osoby před uzavřením smlouvy;
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů prováděných správcem nebo třetí stranou, s výjimkou případů, kdy nadřazený charakter vůči těmto zájmům mají zájmy nebo základní práva a svobody osoby, které se údaje týkají, vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud se osoba, které se údaje týkají, je dítě.
 5. Vaše údaje mohou být poskytnuty dalším oprávněným subjektům na základě právních předpisů.
 6. Příjemci vašich údajů mohou být partneři, inkasní společnosti, banky, poštovní operátoři, dopravci, tiskárny korespondence nebo společnosti zajišťující příjem korespondence od zákazníků, archivační společnosti.
 7. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu:
  • osobní údaje zpracované pro uzavření nebo provedení smlouvy a pro splnění právní povinnosti správce budou uchovány po dobu trvání smlouvy a po jejím uplynutí po dobu nezbytnou k:
  a) post-sale zákaznický servis (například reklamační služby);
  b) zajištění nebo uplatnění případných nároků;
  c) splnění právní povinnosti správce (například vyplývající z daňových nebo účetních předpisů);
  • osobní údaje zpracované pro účely marketingu vlastních produktů nebo služeb na základě oprávněného zájmu budou zpracovány do doby, než osoba, které se údaje týkají, podá námitku;
  • osobní údaje zpracované na základě samostatného souhlasu budou uchovány do jeho odvolání.
 8. Skupina společností ASTAR nepředá vaše osobní údaje třetí zemi nebo mezinárodní organizaci.
 9. Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se osoby, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, stejně jako právo na přenositelnost údajů a právo kdykoli odvolat souhlas (bez ohledu na zákonnost zpracování, které se uskutečnilo na základě souhlasu před jeho odvoláním), podání stížnosti u dozorového orgánu.
 10. Poskytnutí vašich osobních údajů v rozsahu zákonem stanovených požadavků je povinné a v ostatních případech dobrovolné.
 11. Vaše osobní údaje nebudou zpracovány automatizovaným profilováním.

Tento web používá technické a funkční soubory cookie nebo internetové analytické soubory cookie s vaším souhlasem marketingové soubory cookie. Více se o tom můžete dočíst v Zásadách souborů cookie a Informační doložce. Vstupem na web s nimi souhlasíte podle nastavení vašeho prohlížeče. Můžete je kdykoli změnit, a pokud tak neučiníte, procházení webu tyto soubory využije.

Akceptovat